Mindehøjtidelighed for allierede flyvere på Svinø Kirkegård

4. maj 2023 afholder Folk og Sikkerhed Storstrømmen igen mindehøjtideligheden for de allierede flyvere, der gav livet under 2. Verdenskrig. Mindehøjtidelighed finder sted på Svinø Kirkegård. Alle er velkomne til at overvære den gribende begivenhed.

62 faldne, allierede flyvere fra 2. verdenskrig ligger begravet på Svinø Kirkegård. De æres hvert år fredag den 4. maj ved en mindehøjtidelighed på kirkegården.

Folk fra hele lokalområdet omkring Svinø samles for at mindes de unge mennesker, der gav deres liv under 2. Verdenskrig. Tidligere har 46 amerikanske piloter desuden været begravet på kirkegården, men er siden ført hjem.

Højtideligheden indledes med gudstjeneste klokken 19.30. Efter gudstjenesten, klokken 20.20, vil Gordon Pipes and Drums og trompetere fra Gardehusarregimentet skabe den musikalske ramme under højtideligheden ved gravene. Frivillige fra Flyverhjemmeværnet og ”Danmarks Veteraner” tager opstilling langs gravene som æresvagt.

Program

19.30 Gudstjeneste ved sognepræst Lars Erik Foged

20.15 Gudstjeneste slut

20.20 Flyvevåbnets overflyvning som hilsen og honnør

20.23 Flyvevåbnets 2. overflyvning

20.24 Indmarch Gordon Pipes and Drums: Scotland the Brave, Old Rustic Bridge, Rowan Tree, Wings,

Derefter

Velkomst og tale ved Per Hinrichsen, Folk og Sikkerhed Storstrømmen samt kransenedlæggelse.

Gordon Pipes and Drums : Corriechoillies 25th Welcome, Terribus

Tale af repræsentant for Flyvevåbnet samt kransenedlæggelse

Gordon Pipes and Drums: Steam Boat, Craigs of Tumbledown Mountain

De anmeldte kranse nedlægges i angivet rækkefølge.

Gordon Pipes and Drums: My Home

Tale ved menighedsrådsmedlem Lis Birch Christiansen og kransenedlæggelse

Gordon Pipes and Drums: Amazing grace

Sognepræsten leder “Fader Vor” og lyser velsignelsen.

Fællessang: ”Altid frejdig når du går”

Gardehusar-trompetere: ” Last Post

Pipe Major: Lament

2 minutters stilhed

Gardehusar- trompetere: ”Reveille

Gordon Pipes and Drums: Afmarch, The Green Hills of Tyrol, When the Battle´s Óer

Flyverhjemmeværnet og Danmarks Veteraner: Afmarch

Til redaktionerne

Kontaktinformation
Per Hinrichsen
Koordinator
Mobil: 21425294

Program i printvenlig udgave