Udsendt af Danmark

Foreningen Folk & Sikkerhed har den store fornøjelse at invitere dig med ledsager til åbningen af Udsendt Af Danmarks udstilling Gennem Ild & Vand, når den kommer til Vordingborg, hvor den kommer på besøg i uge 24 og byder på et spændende indblik i alle Danmarks mange tidligere udsendte til krig, kriser og katastrofer.

Arrangementet finder sted tirsdag den 11. juni fra kl. 15.00 på Borgterrænet ved Gåsetårnet i Vordingborg.

15.00 – 16.00: DIF Soldaterprojekt spiller tennis i området
16.00 – 16.30: Ankomst af deltagere
16.30 – 17.00: Taler v. borgmester Mikael Smed og oberst Johnny Rahbek Thomsen, samt oberstløjtnant (pens.) Per Hinrichsen, Folk & Sikkerhed Storstrømmen
17.00 – 18.00: Udstilling, VR-oplevelser, netværk og snacks

Stor tak til Vordingborg Kommune for at bidrage økonomisk til udstillingens ophold og mulighed for at skabe events og køre undervisningsforløb for kommunens skoler. Derudover skal lyde en stor tak til såvel Vordingborg Kaserne, de mange lokale frivillige og Folk & Sikkerheds lokalafdeling “Folk & Sikkerhed Storstrømmen”, der bidrager og støtter op om udstillingen.

Program for hele uge finder du her.