Debatmøde om dansk forsvars fremtid i en brydningstid

Folk & Sikkerhed Storstrømmen inviterer til debatmøde.

TORSDAG DEN 2. FEBRUAR 2017 KL. 19,30 – 22.00
I AUDITORIET PÅ VORDINGBORG KASERNE
Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg

Udgangspunktet for debatten er ”Den Alternative Forsvarsrapport 2016” udarbejdet af Folk & Sikkerhed, som blev præsenteret på en sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg den 25. november 2016.

Program
Kl. 19.30 Velkomst ved Bjarne Hesselberg
Kl. 19.40 Indlæg om situationen i Forsvaret herunder Forsvarets opgaver ved oberstløjtnant Per Hinrichsen, Vordingborg.
Kl. 20.10 Formanden for Folk & Sikkerhed Peter M. Andersen fremlægger den alternative forsvarsrapport.
Kl. 20.40 Kaffepause (gratis kaffe og vand)
Kl. 20.55 Paneldebat.
Kl. 21.55 Afrunding, afslutning
Paneldeltagere
MF Marcus Knuth (V) medlem af Forsvarsudvalget
MF Jeppe Jakobsen (DF) medlem af forsvarsudvalget
MF Bjarne Laustsen (S), Kommitteret for Hjemmeværnet og medlem af Forsvarsudvalget
Peter M. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed
Mødeledelse/ordstyrer
Bjarne Hesselberg, koordinator for Folk & Sikkerhed Storstrømmen. Under mødet får alle interesserede mulighed for at debattere det kommende forsvarsforlig.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bjarne Hesselberg.

Vi arbejder for et relevant, robust og fremtidssikret dansk forsvar med klare opgaver, rammer og mål. En struktur, organisation og økonomi i balance – både på kort, mellemlangt og langt sigt.