Pressemeddelelse

Debatmøde på Vordingborg Kaserne den 2.februar klokken 19.30-22.00.

GØR DANMARKS SIKKERHEDSPOLITIK STÆRK IGEN

Det forestående forsvarsforlig fra 2018, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i mange, mange år. Ny sikkerhedspolitik, grundig analyse af dansk forsvars fremtidige opgaver, dimensionering af Forsvaret og Hjemmeværnet til at kunne løse disse opgaver og styrkelse af det robuste samfund. Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen har netop spillet ud med, ”at Forsvaret skal effektivisere for én mia. kr.” En udmelding, der ikke vækker glæde i Forsvaret ovenpå de store milliardnedskæringer, som forligspartierne i forvejen har gennemført. Vil du derfor selv have indflydelse på Forsvarets fremtid, skal du møde op torsdag den 2. februar klokken 19.30-22.00 i auditoriet på Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26 i Vordingborg.

Folk & Sikkerhed, Storstrømmen indbyder til debatmøde om ”Dansk Forsvars fremtid i en brydningstid”. F&S´s netværksformand Storstrømmen, Bjarne Hesselberg, byder velkommen. Oberstløjtnant Per Hinrichsen, Vordingborg taler om ”Dansk Forsvar her og nu”, og Folk & Sikkerheds formand OL-R advokat Peter M. Andersen fremlægger landsforeningens ”Alternative Forsvarsrapport”. Bagefter er der paneldebat med MF Marcus Knuth (V) medlem af Forsvarsudvalget, MF Jeppe Jacobsen (DF) medlem af Forsvarsudvalget, MF Bjarne Laustsen (S) kommitteret for Hjemmeværnet og medlem af Forsvarsudvalget samt Peter M. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed.

DANSKERNE TAGER SIKKERHED FOR GIVET

Folk & Sikkerheds Alternative Forsvarsrapport rummer mange anbefalinger til, hvordan Danmark og politikerne kan skabe et relevant, robust og fremtidssikret dansk forsvar med klare opgaver, rammer og mål. Rapporten sætter ligeledes fokus på struktur, organisation og en økonomi i balance både på kort, mellemlang og langt sigt. –”På vor Sikkerhedspolitiske Konference på Christiansborg blev vore anbefalinger godt modtaget, men politikerne tager ikke eksperternes advarsler alvorligt. Danskerne tager sikkerhed for givet og forventer at vort medlemskab af NATO alene skaber tilstrækkelig sikkerhed til at skræmme Rusland. Intet kan være mere forkert opfattet”, siger Folk & Sikkerheds landsformand Peter M. Andersen
Med venlig hilsen
Claus Arboe-Rasmussen, kommunikationsdirektør i Folk & Sikkerhed
Mobil: +45 40184159

Folk & Sikkerhed er Danmarks største sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitiske organisation med netværksforbindelser over hele landet.