Debatmøde i Folk & Sikkerhed Storstrømmen, Vordingborg Kaserne

BEHOV FORE FLERE PENGE TIL FORSVARET

Af Claus Arboe-Rasmussen, kommunikationsdirektør i Folk & Sikkerhed

-” Verden er blevet endnu mere usikker. Sikkerheds-og forsvarspolitiske eksperter synes at være enig om at de to nøgleord, usikkerhed og uforudsigelighed bedst beskriver den nuværende situation, ” sagde formand for Folk & Sikkerhed, advokat, OL-R Peter M. Andersen i sit indspark på et meget velbesøgt debatmøde på Vordingborg Kaserne om Forsvarsforlig og Folk & Sikkerheds Alternative Forsvarsrapport.
Usikkerheden og trusselsbilledet blev forstærket af oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen, Vordingborg, der har været udsendt fire gange og haft 39 års tjeneste i Forsvaret, senest som chef for nu nedlagte Danilog.

ØSTERSØEN OG TRUSSELSBILLEDET
-” Østersøen er blevet et spændingsområde igen, samtidig med ISIL er blevet presset i Syrien. 6000 potentielle terrorister søger mod Europa og Danmark, ”sagde Per Hinrichsen og gennemgik de danske militære kapaciteter holdt op mod de tilsvarende landene omkring Østersøen. Oberstløjtnanten gav et skræmmende nutidsbillede af de russiske provokationer i området herunder den russiske enklave Kaliningrad og de baltiske lande. Russerne kan, hvis de vil, besætte hovedstæderne Riga, Vilnius, Tallinn, Warszawa og Bukarest inden for 36 timer, uden at NATO kan nå at gennemføre et slagkraftigt modangreb.
Han understregede, at Dansk Forsvar mangler en masse materiel, har problemer med personaleflugt og ønsker sig et stærkere Hjemmeværn. Derfor var der et klart signal til politikerne. Flere penge.

BRED DEBAT I BEFOLKNINGEN
Folk & Forsvars formand Peter M. Andersen fik også i sin præsentation indsparket behovet for et relevant, robust og fremtidssikret dansk forsvar med klare opgaver, rammer og mål. Samt en struktur, organisation og økonomi, der er i balance, både på kort, mellemlang og langt sigt. -” Vi har behov for en bred åben debat i befolkningen om det kommende forsvarsforlig. Sidste gang foregik forligsforhandlingerne i en meget lukket kreds. Verden har ændret sig meget blot fra april 2016. Alle landene omkring Østersøen har reageret herpå, blot ikke Danmark, ”sagde Peter M. Andersen.

Han tilføjede, at Folk & Sikkerhed i sine anbefalinger direkte peger på en Forsvarskommission, bedre brug af de militærfaglige eksperter, at den økonomiske kurve skal knækkes, at vi fortsat har brug for NATO og gerne endnu mere NORDEFCO, samt fokus på Reserven, Værnepligtige og Hjemmeværnet.
Under paneldebatten mellem MF Bjarne Laustsen (S) Kommitteret for Hjemmeværnet, MF Marcus Knuth (V) og kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Palskov (DF), Næstved samt Per Hinrichsen og Peter M. Andersen kom man godt rundt om Folk & Sikkerheds Anbefalinger.

GRØNLANDSK HJEMMEVÆRN
Bjarne Laustsen (S) var lidt stolt af, at man havde sparet 2.7 mia. kr. i Forsvaret uden fyringer og markedsførte nyheden om, at Hjemmeværnet skal lave en frivillig organisation på Grønland som pendant til Syddanmarks. – Han regner med, at et nyt forsvarsforlig først er på plads efter kommunalvalget den 18. november. Laustsen fokuserede også på, at Hjemmeværnet havde været udsat for besvarelser over de næste ti år på 81 mio. om året, der faktisk svarede til et nyt F-35 jagerfly.

Marcus Knuth (V) omtalte Dansk Forsvars store anseelse i udlandet, og at Danmark og UK altid er de første til at tilbyde NATO hjælp. Han mente ikke, at Hjemmeværnet skulle lægges ind i andre organisationer. Knuth pegede også på, at dansk Forsvar i 2001 havde 3000 mand ude mod de få vi udsender i dag.
Thomas Palmskov (DF), Næstved og seniorsergent mente, at danske soldater er verdens bedste. Han sagde, at politikerne havde skåret alt væk i spareiver også uddannelser. F.eks. hele civiluddannelsestilbuddet og fokuserede på, at en kassedame i Netto tjente mere end en soldat. Palmskov så gerne Hjemmeværnet yderligere integreret i Forsvar, Beredskab og Politi som ekstra reserve.

ET DANSK MARINECORPS
En tilhører fra auditoriet foreslog ligefrem oprettelse af et Dansk Marine Corps af Hjemmeværnet efter amerikansk forbillede.
Peter M. Andersen understregede, at Folk & Sikkerheds Anbefalinger var realistiske, og at man ikke skulle sætte velfærd over sikkerhed i debatten. For – uden sikkerhed har Danmark intet velfærd.

Folk & Sikkerhed Netværk Storstrømmens formand pensioneret oberst Bjarne Hesselberg havde som ordstyrer ledet slaget gang og kunne konkludere både mange tilhørere, god spørgelyst og et godt startskud for Folk & Sikkerheds kommende debatmøder over hele Danmark her i foråret 2017.