Mindehøjtidelighed for allierede flyvere på Svinø kirkegård 4. maj 2018

62 faldne, allierede flyvere fra 2. verdenskrig ligger begravet på Svinø Kirkegård. De æres fredag den 4. maj ved en mindehøjtidelighed på kirkegården.

Tekst og fotos: Niels Sawman Brandt

I den anledning samles folk fra hele lokalområdet omkring Svinø for at mindes de unge mennesker, der gav deres liv i under 2. Verdenskrig. 46 amerikanske piloter har desuden været begravet på kirkegården, men er siden ført hjem.

Højtideligheden indledes med gudstjeneste klokken 19.30, som provst, sognepræst Mette Magnusson, forestår. Efter gudstjenesten, klokken 20.20, vil Copenhagen Caledonia Pipe Band og trompetere fra Gardehusarregimentet skabe den musikalske ramme ved højtideligheden ved gravene. Frivillige fra Flyverhjemmeværnet og ”Danmarks Veteraner” tager opstilling langs gravene som æresvagt.

Forsvaret er i år repræsenteret af viceforsvarschefen, generalløjtnant M.A.L.T.Nielsen, og
Flyvevåbnet er repræsenteret ved oberst Kartni Winther. Under ceremonien udfører Flyveskolen en ceremoniel overflyvning med fire træningsfly af typen Saab T-17 Supporter. Endvidere vil repræsentanter for de landes ambassader, der har faldne på kirkegården, være til stede sammen med lokale myndigheder og foreninger.

Mindehøjtideligheden overværes ofte af pårørende til de faldne flyvere.

Det var tyskerne, der valgte Svinø som én af fem centrale begravelsespladser i hele Danmark. Efter krigen blev den meget smukke krigskirkegård indrettet og indvielsen fandt sted i maj 1950 på 5 års dagen for Danmarks befrielse. Gennem alle årene er der blevet afholdt en mindehøjtidelighed den 4. maj om aftenen.

Til redaktionerne
Program af 04 MAJ 2018

Kontaktinformation
Formand: Bjarne Hesselberg – mobil 21 45 64 48.