Folkemøde Møn 2021

Den 20. og 21. august deltog Folk og Sikkerhed Storstrømmen i Folkemøde Møn i Stege. Det store standområde på Stege Havn trak 1.000 interesserede besøgende til de spændende stande fra Politiet, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet samt Folk og Sikkerhed.

Tekst: Oberst Bjarne Hesselberg (pens.)
Fotos: Niels Brandt

100 meter(!) fyldte den samlede stand ved kajen i Stege. Den var opbygget af en række spændende stande fra Beredskabet, Politiet, Hjemmeværnet og Folk og Sikkerhed, og det var avanceret udstyr, der var taget med på kajpladsen i Stege.

Supermoderne udstyr på kajen
Der var en informationsstand for Politiet. Hjemmeværnet demonstrerede deres udstyr og publikum kunne få rundvisning på Hjemmeværnsflotille 256 Storstrømmens patruljefartøj MHV 803 ARIES. Sidst, men ikke mindst, var der naturligvis en informationsstand fra Folk & Sikkerhed Storstrømmen.

Den første dag på Folkemødet var reserveret de unge. Alle afgangsklasser i Vordingborg og omliggende kommuner var inviteret til at deltage og blev transporteret til Stege i busser. Bustrafikken blev reguleret af Veteraner fra Vordingborg Veterancafé.

Fine præmier til dygtige elever
Der deltog 19 klasser i konkurrencen.

  1. Præmien gik til Center for efteruddannelse på Lolland-Falster (CELF)
  2. Præmien gik til Hammer Frie Privatskole og
  3. Præmien gik til 9C fra Sundskolen i Sundby

Velbesøgt stand
Anden dagen var primært til de voksne generationer. Hele dagen var der en jævn strøm af interesserede borgere, hvor vi oplevede en god dialog mellem de besøgende og bemandingen på vores forskellige stande.

Tak til de mange frivillige der bemandede vores stande, der gav gode orienteringer til det spørgelystne publikum, og ikke mindst tak for jeres engagement.  

Folk og Sikkerhed
Folk og Sikkerheds folkeoplysning har til formål at bevare og udvikle et trygt og sikkert samfund. Vi mener, at Danmark skal have et stærkt forsvar, et velfungerende beredskab og et sikkert politi. Disse tre store samfundsinstitutioner er afgørende for, at vores fælles samfund kan blive ved med at være trygt.