Mindehøjtidelighed for allierede flyvere på Svinø Kirkegård 4. maj 2022

PROGRAM
19.30 Gudstjeneste ved provst, sognepræst (emeritus) Mette Magnusson
20.15 Gudstjeneste slut
20.20 Flyvevåbnets overflyvning som hilsen og honnør
20.23 Flyvevåbnets 2. overflyvning
20.24 Indmarch af COPENHAGEN CALEDONIA PIPE BAND (Scotland The Brave, Wings, Rowan Tree)

Velkomst ved Bjarne Hesselberg, Folk og Sikkerhed Storstrømmen.

Tale ved Garnisonskommandant oberst Johnny Rahbeck Thomsen og kransenedlæggelse.

COPENHAGEN CALEDONIA PIPE BAND : (Corriechoillies Welcome, Terribus)

Tale af repræsentant for Flyvevåbnet oberst Tommy N. Peresen og kransenedlæggelse 

COPENHAGEN CALEDONIA PIPE BAND: ”Auld Lang Syne/Nu flyver nattens fugle ud”

De anmeldte kranse nedlægges i angivet rækkefølge.

COPENHAGEN CALEDONIA PIPE BAND:  (Going Home)                             
Tale ved formanden for menighedsrådet Jørgen Toft og kransenedlæggelse                 
COPENHAGEN CALEDONIA PIPE BAND: ”Amazing grace”

Sognepræsten leder “Fader Vor” og lyser velsignelsen.

Fællessang: ”Altid frejdig når du går”

Gardehusar-trompetere: ” Last Post”

Pipe Major: ”Lament”    

2 minutters stilhed

Gardehusar- trompetere: ”Reveille”

COPENHAGEN CALEDONIA PIPE BAND: Afmarch  (The Green Hills Of Tyrol, When The Battle´s Óer)

Flyverhjemmeværnet og Danmarks Veteraner: Afmarch 

Til redaktionerne
Program i printvenlig udgave…

Kontaktinformation
Formand: Bjarne Hesselberg – mobil 21 45 64 48.