Mindehøjtidelighed ved Svinø

Onsdag den 4. maj viste maj sig fra sin smukkeste side, da de 62 britiske flyvere blev mindet på Svinø Kirkegård ved mindehøjtideligheden, hvor det igen var Folk og Sikkerhed Storstrømmen, der stod for planlægningen.

Tekst og fotos: Niels Brandt

Mange prominente gæster havde indfundet sig på Svinø Kirkegård for at mindes de britiske flyvere, der havde betalt den højeste pris i kampen mod det nazistiske styre. Den australske ambassadør, chefen for flyvevåbnets Officersskole, borgmester Michael Smed (S), og mange flere. Garnisonskommandanten for Vordingborg Garnison, oberst Johnny Rahbek Thomsen, førte gennem programmet med sikker hånd.

Oberst Johnny Rahbek Thomsen

Mindehøjtideligheden fik som sædvanlig besøg fra Australiens Ambassadør H.E. Ayyalarau, den britiske Forsvarsattache Colonel Dominic Fletcher, Vice President of Commonwealth War Graves Commission LetGeneral Sir Bill Rollo, Flyvevåbnets repræsentant Oberst Thomas Pedersen, Forsvarets og Hjemmeværnets repræsentanter og Danmarks Veteraner.

Programmet blev indledt med en gudstjenesten ved sognepræst (emeritus) Mette Magnusson for særligt inviterede. Efter gudstjenesten blev den udendørs ceremoni indledt med afspilning af frihedsbudskabet.

Frihedsbudskabet i 1945
Fredag 4. maj 1945 kl. 20:30 begyndte som sædvanligt et program med oplæsning af nyhederne ved journalist Johannes G. Sørensen. Fire minutter inde i udsendelsen gjorde en kollega ham opmærksom på budskabet, mens mikrofonen kortvarigt var lukket. Det gik ikke helt op for ham, hvad det betød. Da han igen åbnede for mikrofonen, fremsagde han frihedsbudskabet:

I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.

Her er London, Vi gentager…
Efter budskabet blev nyhedsudsendelsen fortsat med to proklamationer fra Danmarks Frihedsråd. Derefter lød Kongesangen og Nationalsangen.


Derefter gennemføres ceremonien, der indledes med Flyvevåbnets overflyvning i “Missing Man Formation” gennemført af fire T-17 Supporterfly. Copenhagen Caledonian Pipe Band, som er Danmarks ældste Pipe Band marcherede ind, mens de spiller Scotland The Brave, Wings og Rowan Tree.

Missing Man Formation

Oberst (pens.) Bjarne Hesselberg, der er formand for Folk og Sikkerhed, Storstrømmen, som arrangerer mindehøjtideligheden bød alle hjerteligt velkommen, og overlod derefter ordet og kommandoen til oberst Johnny Rahbek Thomsen.

Formand for Folk og Sikkerhed, Storstrømmen, oberst (pens.) Bjarne Hesselberg

Aftenens hovedtaler var chefen for Flyvevåbnets Officersskole, oberst Thomas Nicolai Pedersen, som var stolt af at kunne ære de flyvere, der på fornemste vis havde udført deres pligt og måtte betale den højeste pris. Derefter fulgte kransenedlæggelserne ved Cross of Sacrifice.

Trompetere fra Gardehusarregimentet afsluttede arrangementet med Last Post og Reveillen, som symbol på genopstandelsen.

Cros of Sacrifice

Næste år vil Folk og Sikkerhed Storstrømmen igen arrangere mindehøjtidelighed ved Svinø Kirke. Det sker helt traditionelt om aftenen den 4. maj med gudstjeneste i Svinø Kirke klokken 19.30.