En stemningsfyldt aften i mindelunden ved Svinø Kirke

Den lille kirkegård ved Svinø Kirke var fyldt med mennesker, der ville ære de faldne allierede flyvere under mindehøjtideligheden, som Folk og Sikkerhed havde arrangeret.

Tekst og fotos: Niels Brandt

Man kunne næsten mærke den tætte andægtige stemning i og omkring Svinø Kirke den 4. maj om aftenen. Igen i år havde foreningen Folk og Sikkerhed Storstrømmen påtaget sig at arrangere mindehøjtideligheden til ære for de 62 allierede flyvere, der er stedt til hvile på kirkegården.

Den lille kirke blev hurtigt fyldt med mennesker, som for langt de flestes vedkommende var der som en del af en fasttømret tradition. Der var unge og gamle, børn og bedsteforældre, pårørende til de begravede flyvere og enkelte førstegangsbesøgende.

Gudstjenesten blev forestået af provst og sognepræst Mette Magnusson. Under sin prædiken fremhævede hun historien bag den lille statuette, som står på en lille afsats over indgangen til kirkeskibet. En historie, der fortæller om kernen og hjertet bag den tilbagevendende mindehøjtidelighed ved Svinø Kirke den 4. maj om aftenen.

De syv flyvere, skulder ved skulder, der symboliserer mottoet for Eskadrille 158 fra RAF Lissett – Strength in unity.

Der ligger i alt 62 allierede flyvere på kirkegården i Svinø. Seks af dem stammer fra eskadrille 158, som havde hjemsted på Royal Air Force flyvepladsen ved Lissett cirka 10 kilometer sydvest for Bridlington i East Yorkshire. De havde været på togt over Stuttgart i marts 1943, men blev skudt ned over Vestsjælland, da de var på vej hjem. De blev begravet på Svinø Kirkegård.

I 2009 blev en stor statue afsløret på den nu nedlagte flyveplads i Lissett, som forestiller syv flyvere, der står side om side. Den er til minde om de 851 mænd og kvinder, der gjorde tjeneste på flyvepladsen i Lissett. Statuen er et billedligt udtryk for Eskadrille 158’s motto – Strength in unity (sammen er vi stærke).

Datteren til en af de seks flyvere, der ligger på Svinø Kirkegård, overrakte en lille statuette, der forestiller originalen til Svinø Kirke. Den står nu på en lille afsats over indgangen til kirkeskibet til minde om hendes far og de fem øvrige besætningsmedlemmer.

De seks engelske flyvere var: korporal Leslie Fielding, flyverspecialist-1 Lewis Moore, flyverspecialist -1 William Mithan, flyverspecialist -1 Kenneth Taylor, flyverspecialist – 2 Robert Mills og flyverspecialist-1 Jack Laycock.

Holbæk Pipe Band spillede Auld Lang Syne, Amazing Grace, Altid frejdig når du går og Lament.

Efter gudstjenesten blev den lille mindelund hurtigt fyldt. Mindelunden var dekoreret med levende lys langs stien, der fører ned til korset, hvor oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen førte ordet og styrede programmet i sin egenskab af fungerende garnisonskommandant for Vordingborg Garnison.

Fire Saab T-17 Supporter fra Flyveværnets flyveskole i Karup havde taget turen til Sydsjælland og markerede begivenheden med en ceremoniel overflyvning og den musikalske ramme blev leveret af Holbæk Pipe Band og trompetere fra Gardehusarregimentet.

Oberstløjtnant Peter H. Lynard lagde kransen for Folk og Sikkerhed Storstrømmen.

I alt ni kranse blev lagt om korset i mindelunden. Der var kranse fra Folk og Sikkerhed Storstrømmen, den amerikanske ambassade, den engelske ambassade, Flyvehjemmeværnet, Hæren, Hjemmeværnskompagni Ulvsund, Sydsjællands Soldatersamvirke, Holbæk Pipe Band og Køng/Svinø menighedsråd.

Efter mindehøjtideligheden var Køng/Svinø menighedsråd vært ved en kop kaffe, boller og et stykke kage.

Fungerende garnisonskommandant for Vordingborg Garnison, oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen, førte publikum sikkert igennem mindehøjtideligheden.