Folk & Sikkerhed har et godt tilbud til 3000 unge i Vordingborg Kommune

UngeFolkemøde på Møn

Knap 4.500 unge ud af en årgang på cirka 65.000 aftjener i dag værnepligt i Forsvar eller Beredskab. Tilbage står 60.000 unge eller 93 % af årgangen, der ikke uddannes i førstehjælp, brandbekæmpelse eller får en nærmere indsigt i sikkerhedspolitik eller sammenhængskræfterne i det robuste samfund. Det vil Folk & Sikkerhed Storstrømmen gøre noget ved på Ungefolkemødet fredag den 25. august på Fanefjord Skole i Askeby på Møn.

den dag har Vordingborg Kommune inviteret 3.000 elever fra de ældste klasser til UngeFolkemødet, hvor de på Folk & Sikkerhed Storstrømmens stand møder andre unge, der vil fortælle dem om værnepligt, hjemmeværn og Folk & Sikkerheds tilbud om et frivilligt ”Ungt Medborgerskab”. Her vil blandt andet 24 årige Charlotte Bisserup Bechfeldt, folketingskandidat for Venstre på Sjælland/ Vordingborg fortælle om projektet ”Ungt Medborgerskab”, der er et tilbud til unge om i stedet i en kortere periode, frivilligt at stifte bekendtskab med det robuste samfund.

Danskerne tager sikkerhed for givet
Folk & Sikkerhed udsendte ved årsskiftet en Alternative Forsvarsrapport som blandt andet danner rammen om Folk og Sikkerheds lokale initiativer på UngeFolkemødet om fredagen og VoksenFolkemødet om lørdagen. Rapporten påpeger, at danskerne tager sikkerhed for givet, og forventer at vores medlemskab af NATO alene er tilstrækkelig sikkerhed til at skræmme Rusland fra aggressioner i Østersøområdet. En opfattelse, der ikke deles af lokalformand for Folk & Sikkerhed Storstrømmen,  Bjarne Hesselbjerg.

– Det er skræmmende læsning, at danskerne så blindt stoler på vores medlemskab af Nato, og at de øvrige allierede bare kommer stormende for at hjælpe os. Intet er mere forkert opfattet, siger Bjarne Hesselberg.

Derfor inviterer han lokalområdet til lørdag den 26. august kl. 13.45-14.45 at besøge dialogmødet i området Blandede Bolcher, hvor organisationen vil sætte fokus på situationen omkring Østersøen/Rusland og De Baltiske Lande.

Folk & Sikkerhed er Danmarks største sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitiske organisation med netværksforbindelser over hele landet.